კითხვა-პასუხი

სესხის მიღება შეუძლია საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს რომელსაც უკვე შეუსრულდა 20  წელი და იმ პირებს რომელთა ასაკი არ აღემატება
საპენსიო ზღვარს.

სესხი Creditzen.ge-სგან გაიცემა მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებზე.

სესხის განაცხადზე პასუხს მიიღებთ მომენტალურად ონლაინ განაცხადის შევსების შემდეგ.

სესხის განაცხადის შევსების შემდეგ, ავტომატურად მიიღებთ პასუხს სესხის დამტკიცების შესახებ ვებ-გვერდზე, ასევე შეტყობინებას მიიღებთ ელ-ფოსტის საშუალებით.

სესხის წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დამოკიდებულია არჩეულ თანხასა და ვადაზე, იგი მერყეობს 60 – 99%-ის ფარგლებში..

  • ხართ საქართველოს მოქალაქე
  • ხართ 20-დან 65 წლამდე
  • არ გაქვთ აქტიური საკრედიტო დავალიანებაგაქვთ საქართველოში არსებული ბანკის ანგარიში
  • შეძლებთ სესხის დაფარვას

არანაირი საბუთი არ მოითხოვება, თუმცა ზოგიერთ შემთხვევაში მოვითხოვთ დამატებით დოკუმენტაციას პირადი მონაცემების გადასამოწმებლად.

განაცხადი აქტიურია 3 დღის განმავლობაში. ვადის ამოწურვის შემდეგ, გთხოვთ, ახლიდან მოითხოვოთ სესხი თქვენი პროფილიდან.

Rankie WordPress Plugin